Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLA údaje o škole a dokumenty

Příspěvky

Informační list – školní rok 2020 - 2021

8. 7. 2021

Základní škola a Mateřská škola Ševětín, Školská 189, 373 63 Ševětín
ředitelka Mgr. Jana Schnelzerová: 387 997 361, 731 909 254, 720 302 034, zssevetin@volny.cz
zástupkyně ředitelky Mgr. Eva Rodová: 387 997 339, zssevetin@volny.cz, rodova@zssevetin.cz
školní jídelna: vedoucí školní jídelny Jiří Kučera: 387 997 373, jidelna@zssevetin.cz
ekonomka Štěpánka Chudá: 387 997 580, chuda@zssevetin.cz
školník Václav Vondrášek: 725 361 052
datová schránka:
2zzpn6d
ZŠ: e-mail: zssevetin@volny.cz
MŠ: e-mail: skolka@zssevetin.cz
ŠD: e-mail: druzinasevetin@seznam.cz
mateřská škola: vedoucí učitelka Jana Mizerová: 387 997 366
školní družina: vedoucí školní družiny Hana Suková: 387 997 581, mobil: 732 813 759

IČO: 75000202
DIČ: 077-75000202
IZO: 107 720 493 - identifikuje školu v síti škol
identifikátor zařízení: 650033124

číslo hlavního účtu ZŠ a MŠ Ševětín: 566578389/0800
číslo účtu školní jídelny: 100266471/0800
číslo účtu školní družiny: 030031 - 566578389/0800 variabilní symbol vám telefonicky sdělí paní ekonomka

(podrobné údaje - po rozkliknutí celého příspěvku)

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007 - 08 - 1

20. 6. 2021


Přílohy k ŠVP (č.:1 - č.:7)

č.: 1: Standardy pro základní vzdělávání (M, Čj, Aj)
č.: 2: Úpravy pro RVP pro základní vzdělávání: matematika a její aplikace, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, finanční gramotnost, sexuální a rodinná výchova
č.: 3: Německý jazyk II.
č.: 4: Německý jazyk
č.: 5: Změna ŠVP - od 1.9.2016, Úprava části: Charakteristika ŠVP, Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními potřebami
č.: 6: Změna RVP od 1.9.2017, Tělesná výchova, Člověk a zdraví
č.: 7: Změna od 1.9.2018, 1. Identifikační údaje, 2.1. Charakteristika školy

Příloha k ŠVP (č.:8 a č.:9)

č.: 8: Změna od 1.9.2020, Charakteristika školy
č.: 9: Výchova ke zdraví - doplněk k 1.9.2020 - Hygienické poznatky a doporučení v souvislosti s epidemiologickou situací kvůli virové nákaze covid-19

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  (platný od 1.9.2021)

 

Směrnice a dokumenty

18. 1. 2021

Mateřská škola: Úplata za předškolní vzdělávání 2020 - 2021

Přerušení provozu MŠ Ševětín od 19.7. do 20.8.2021

Školní jídelna: Směrnice školní jídelnyVnitřní řád školní jídelny  - platný od 1.2.2021

Školní družina: Směrnice vnitřního řádu školní družinyÚplata ve školní družině

Poskytování informací: Směrnice pro poskytování informací

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

 POUČENÍ ŽÁKŮ:
1 POUČENÍ NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
1.1 Seznámení s vnitřním řádem školy
1.2 Poučení o bezpečném chování
1.3 První pomoc a úrazy
1.4 Vznik požáru nebo jiné mimořádné události
1.5 Seznámení s dalším možným nebezpečím
1.6 Poučení před první vyučovací hodinou
1.7 Zakázané činnosti
1.8 Školní hygienické požadavky pro žáky – covid-19
2 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI NĚKTERÝCH ČINNOSTECH
3 POUČENÍ PŘED PRÁZDNINAMI

 

Rozpočet ZŠ a MŠ Ševětín

4. 1. 2021

Výroční zprávy

16. 9. 2020

Prevence rizikového chování

1. 9. 2020

PLÁNY

28. 8. 2020

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

28. 8. 2020

ŠKOLNÍ ŘÁD - platný od 1.9.2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - platný od 1.9.2020

 

Inspekční zprávy

10. 1. 2020

Monitorování a otevírání vstupů do ZŠ, MŠ a ŠD Ševětín pomocí audio a video systémů

19. 1. 2016

„Monitorování a otevírání vstupů do ZŠ, MŠ a ŠD Ševětín pomocí audio a video systémů“ (dotace MŠMT č. rozhodnutí 2157-29/2015-19)

Cílem projektu bylo vybavit vstupy do školních objektů zařízením pro zlepšení zabezpečení objektů proti vniknutí nežádoucí osoby. Projekt zahrnoval vstupy do ZŠ, MŠ a ŠD.

Zpráva o realizaci projektu.