Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení o přístupnosti

skola.png

logo-skoly-s-textem-upraveno.png• Vstoupíš-li, pozdrav.
• Chceš-li, řekni prosím.
• Mluv pravdu - lež má krátké nohy.
• Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno Tobě.

• Nenič – věci neslouží jenom Tobě.
• Važ si druhých a sám sebe – poděl se o každou svou radost i bolest.
• Dostaneš-li, řekni děkuji.
• Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
• Odcházíš-li, rozluč se.

 

Kláštery Český Krumlov, 6.A a 6.B 2020

28. 9. 2020

Ve čtvrtek 24. září jsme se s žáky 6. ročníků zúčastnili exkurze organizované Kláštery ČK. Po velice příjemném uvítání nás organizátoři akce seznámili s programem a následně rozdělili do dvou skupin. První část naší návštěvy byla ryze manuální. Někteří žáci si pod odborným dohledem vyráběli mýdla a koupelovou sůl. Jiní navštívili kovárnu, kde si za pomoci kovářů vyrazili památeční minci se znakem pánů z Rožmberka. Následovalo zábavné tvoření zvířátek a po těžkém výkonu také zasloužená svačina. I druhá polovina naší exkurze byla zábavná a obohacující. Příjemný doprovod nás společně s žáky provedl kláštery, kde jsme si prohlédli odkryté gotické fresky, zahráli „na hledače“ a nakonec jsme se seznámili s životem středověkých lidí. Poznávali jsme jednotlivé středověké vrstvy (panovníky, šlechtu, duchovenstvo, ale i řemesla), viděli dobové oblečení a poznávali potraviny, které si v té době mohli dopřávat. Cestou k autobusu jsme stihli navštívit i místní medvědy a plni nových zážitků se vrátili domů.

Mgr. Veronika Truhlářová a Mgr. Věra Burešová, Ph.D.

kolaz-klastery.png

 

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

23. 9. 2020

Naše škola je zapojena v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. V minulém nelehkém školním roce se úkolů zhostily dívky z osmé třídy. Za jejich snahu a píli byly odměněny zajímavými cenami. Na závěr připojuji citát Jana Amose Komenského „Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

Mgr. Věra Burešová, Ph.D.

recyklohrani-2020.jpg

 

Odpoledne s lukostřelci

20. 9. 2020

Toto září nám počasí opravdu přeje, a proto jsme toho využili a uspořádali další projektový den ve školní družině. Pozvali jsme na školní zahradu skupinu lukostřelců Aurum z Tábora. Přijeli ve složení dva muži a jedna dívka. Na zahradu umístili plátěnou zástěnu, před kterou postavili trojici barevných terčů. Nejdříve dětem představili svojí skupinu i její náplň. Poté ukázali dětem lukostřelecké vybavení- různé druhy luků i šípů a terče. Děti měly možnost se o na luky nejen podívat, ale také natáhnout tětivu na každém luku. Děti se rozdělily do tří řad- jedna řada na jeden terč a dostaly ještě krátké instrukce ohledně střílení z luku. Každý první v řadě dostal do ruky luk a postupně mu byly podávány tři šípy, se kterými se každý s velkým nasazením snažil trefit do terče. Radost dětí při zásahu do terče byla přímo nakažlivá. Děti se postupně vystřídaly u všech terčů a zkusily si vystřelit z různých druhů luků. I když se někdo netrefil, dlouho nesmutnil, protože měl celé odpoledne na to zkoušet to znovu a znovu. Zásoba šípů byla veliká. Děti procvičily nejen správný postoj a držení těla, ale také soustředěnost a trpělivost. Aby se děti trefily do terče, bylo třeba psychického klidu a nadměrného soustředění. Každý se nakonec alespoň jednou do terče trefil. Když si děti do sytosti zastřílely, poděkovali jsme lukostřelcům, rozloučili se s nimi a těšili se na případnou další návštěvu.

Bc. Nikola Čadová

lukostrelci.jpg

 

Aktualizace: ROUŠKY OD 18.9.2020

17. 9. 2020

Vážení rodiče, upozorňujeme, že bylo upraveno stanovisko k nošení roušek ve školách: od 18. 9. 2020 (od zítřka) je v celé ČR:

1. - 5. třídy: roušky pouze ve společných prostorách školy (ve třídě a tělocvičně být nemusí)

6. - 9. třídy: povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy - tedy i při vyučování. (Výjimka: tělocvik a hudební výchova)

JSch

 

Konzultace vyučujících a žáků ve školním roce 2020 - 2021

16. 9. 2020

Učitelé ZŠ a MŠ Ševětín nabízí v uvedené dny konzultační hodiny. Žáci, kteří potřebují pomoci nebo poradit, se domluví s příslušným vyučujícím a ten mu vysvětlí nejasnou učební látku, nebo pomůže s vyřešením problému. Škola tak reaguje na distanční výuku na jaře 2020. Konzultace budou probíhat i v průběhu školního roku 2020/2021.

Mgr. Burešová Věra,  Ph.D. – ÚT: 7,30-7,55 + ST: 7,30-7,55

Mgr. Cimbůrková Marcela – ÚT: 13,10-13,30

Mgr. Duspiva Jan – ÚT: ÚT: 7,30-7,55

Mgr. Faloutová Hana (výchovný poradce):ÚT:7,30-7,55

Mgr. Hašová Michaela – ÚT: 13-13,25

Mgr. Hercegová Ivona – PO: 7,25-7,55

Mgr. Heřmanová Ladislava - ST: 7,30-7,45

Mgr. Chovancová Hana – ST: 7,25-7,55

Mgr. Klímová Daniela – ST: 7,25-7,40

Mgr. Vondrášková Lenka – PO: 12,45-13,15

                                    ČT: 7,45-8,00(třídnická h.)

Mgr. Palkosková Jana – ČT: 12,45-13,30

                               ÚT: 7,45-8,00(třídnická h.)

Mgr. Procházková Irena – ST: 7,30-7,55

Mgr. Perničková Marta – ÚT: 12,45-13,15

Mgr. Rodová Eva – ÚT: 12,45-13,30

Mgr. Schnelzerová Jana – ÚT: 12,45-13,30

Mgr. Stoklasová Ludvika – ST: 7,45-8,00

Mgr. Suchá Hana – ST: 7,30-7,55

Mgr. Šachlová Eva – PO: 12-12,20

Mgr. Tlapák Roman – PO: 12-12,30

Mgr. Truhlářová Veronika – PO: 11,50-12,35 

                                     ČT: 12,45-13,30

Mgr. Vojtová Dana – ST: 7,15-7,45

Mgr. Stoklasová Hana – ČT: 7,40-7,55

                                PO: 11,50-12,35

Ing. Pokrupová Jana – ČT: 13,35-14,20

Mgr. Semmelbauerová Michaela – ÚT: 12,45-13,30

 

Výroční zprávy

16. 9. 2020

tělocvična 2020 - 2021

14. 9. 2020

ROZPIS TĚLOCVIČNY

Florbalový turnaj: 30. října 2020, 7:00 - 16:00 hodin

Fotbalový turnaj

Volejbalový turnaj:

 

Husitské muzeum a Kozí hrádek - 7.A a 7.B - 2020

14. 9. 2020

a-tabor.pngDne 8.9.2020 se žáci 7.A a 7.B zúčastnili zajímavého projektového dne mimo školu v Táboře. Žáci navštívili Husitské muzeum a Kozí hrádek, kde absolvovali dva výukové bloky. Velmi zajímavou a interaktivní formou se dozvěděli o významu husitství, o dobových zbraních, bojových technikách a o nejvýznamnějších postavách této doby. Plnili různé úkoly jak uvnitř muzea, tak i venku na zřícenině Kozí hrádek, kde také po vyluštění tajenky našli poklad ve formě sladké odměny. Zkusili si například bojovat na bojovém voze husitů, obléct drátěnou košili a ve skupinách se snažili zjistit význam neznámého předmětu. Jsem přesvědčena, že získané poznatky uplatní tento rok v hodinách dějepisu a lépe si danou látku zapamatují.

Mgr. Irena Procházková a Mgr. Ivona Hercegová

 

Běh vítězství 2020

9. 9. 2020

beh-vitezstvi-2020.jpg

harmonogram-behu-vitezstvi.jpg

 

Projektový den OČMU 2020

6. 9. 2020

V pátek 4. 9. 2020 proběhl na naší škole ZŠ a MŠ Ševětín každoročně organizovaný projektový den "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Na školní zahradě byla stanoviště, která byla připravena pod vedením pana Jana Fedry ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů městyse Ševětín, Hasičským záchranným sborem České republiky, posádkou sanitky nemocnice Č. B., Městskou policií Trhových Svinů, zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a oddělením Ministerstva dopravy zvaným BESIP.

Jednotlivé třídy procházeli se svými třídními učiteli stanovišti, na kterých poznávali a upevňovali pravidla chování v nebezpečných situacích. Hasičský sbor navíc žákům představil svou garderobu a někteří siláci si mohli vyzkoušet, jak náročné je manipulovat s hasičským vybavením. Samozřejmostí byl i detailní průzkum hasičského auta a zkouška hlasitosti požárních sirén. U záchranné služby se žáci projeli s lehátkem a zažili spoustu legrace s vysílačkami, které jim záchranáři ochotně půjčili. Policejní stanoviště nebylo jen o poznání tohoto povolání, ale žáci si s velkým zájmem prohlédli i policejní doplňky (pouta, obušek) a techniku. Největší zájem byl díky strážníkům, kteří se rozhodli změřit rychlost běžců z řad žáků, o radar. Žáci se střídali, porovnávali své výsledky a mnozí se dokonce dožadovali druhé šance. A proč také ne, vždyť žákyně 6. ročníku měla rychlost 24 km/h a byla tak rychlejší než někteří starší chlapci. Zábavná byla i stanoviště VZP a BESIP. Žáci skákali přes švihadlo nebo panáka, házeli na terč a úspěšně prošli i rychlým testem s dopravními značkami.

Tento den jsme si všichni velice užili a pro naše žáky byl jistě velkým přínosem. Ještě jednou děkujeme všem, kteří svůj volný čas věnovali našim dětem a připravili nám tak úžasné dopoledne plné nevšedních věcí.

kolaz-ocmu-2020.jpg

 

První den školního roku 2020 - 2021

4. 9. 2020

V úterý 1. září 2020 panoval již od rána před Základní školou Ševětín i uvnitř dlouhou dobu nevídaný ruch. Směřovaly sem větší i menší skupinky těch nejmenších i těch o něco starších, ale i mnoha rodičů, kteří si nechtěli nechat ujít důležitou roli doprovodu při školním poprvé… I když to na první pohled mohlo chvílemi na někoho působit chaoticky, bylo vše předem dobře nachystáno a v mezích současných pravidel upraveno. Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se totiž již během předcházejících dnů snažili vše připravit co nejlépe tak, aby tento slavnostní den mohl probíhat bez větších problémů a téměř normálně – jako v době předkoronavirové.

Tentokrát ale byly dychtivě zvědavé a plné očekávání nejen tváře prvňáčků, kteří se sem vypravili v mnoha případech opravdu poprvé (zápis na jaře probíhal ze známých důvodů bez nich), ale natěšeně a nedočkavě vypadali i jejich o něco starší spolužáci. Pro mnohé z nich to totiž byla také taková „obnovená premiéra“, kdy se po téměř půl roce měli setkat se všemi svými spolužáky najednou. Na všech bez rozdílu bylo ale vidět, že se do školy již opravdu těšili, i když ti větší to samozřejmě aspoň v některých případech nedávali tolik najevo. Na prvňáčky čekala nejen paní učitelka a pan učitel třídní, ale i spousta barevných pracovních sešitů i dalších dárečků, na jejich rodiče potom také mnoho přehledně uspořádaných pokynů a rad, které si mohli v písemné podobě odnést k prostudování a vyplňování. Radost ve většině dětských očí byla veliká a slzám dojetí se neubránila nejedna maminka. Děti a jejich rodiče přišla pozdravit a přivítat také paní ředitelka Jana Schnelzerová a paní starostka Romana Hajská.

Nezbývá než doufat, že školní rok bude probíhat bez nutnosti větších zásahů a dalších opatření, že budou moci probíhat aspoň některé tradiční akce během celého roku a hlavně, že se bude dětem ve škole dařit a líbit. Snad pomůže vzájemná slušnost a ohleduplnost k tomu, abychom všichni společně zvládli následující měsíce bez vážnějších zdravotních i jiných komplikací.

 

Plán školních akcí 2020 - 2021

2. 9. 2020

Plán školních akcí - Plán školních akcí je průběžně upravován.

 

První školní den v 1. třídách

29. 8. 2020

Dne 1. září se sejdeme společně v 8:00 hodin v učebnách prvních tříd. Vstup do školy bude pro budoucí prvňáčky a jejich doprovod (prosíme maximálně 2 rodinné příslušníky) umožněn hlavním vchodem od 7:50 hodin. Doprovázející budou mít roušky (prvňáčci roušky mít nemusí). První den se nikdo nepřezouvá.
Do tříd přijde naše prvňáčky přivítat i paní starostka Romana Hajská. Po vstupu do školy využijte prosím desinfekci umístěnou u vstupu do školy. Ukončení prvního slavnostního dne předpokládáme cca v 9 hodin. Poté Vás všechny žádáme v souladu s minimalizací rizik spojených se současnou situací o opuštění budovy školy.
Věříme, že tato opatření, která činíme především v zájmu co největší bezpečnosti dětí, chápete a že si první školní den všichni užijeme.

JSch

 

Manuál pro provoz ZŠ Ševětín v době „koronavirové“

29. 8. 2020

Společným jmenovatelem všech mimořádných opatření je zachování pokud možno co „nejnormálnějšího“ školního provozu při současné snaze o minimalizaci rizik související s aktuální situací.
Výuka ve třídách bude probíhat normálně, bez jakýchkoliv omezení.
Budeme dbát na maximální pozornost ohledně dezinfekce rukou. Zásobníky s dezinfekcí budou v šatnách, na chodbách i ve třídách k dispozici. Na toaletách pak budou připraveny papírové ručníky. Prosíme žáky, aby omezili pohyb na chodbách během přestávek na minimum. Přesun do konkrétní učebny či na WC samozřejmě připouštíme :-).
Stravování bude probíhat v částečně upraveném režimu. S tím žáky seznámí vyučující. Čas odchodu žáků ze školy by neměl být nijak zásadně změněn. Každý žák dostane svou sadu příborů od vyučujícího při vydání stravy, k dispozici nebude regál se saláty a kompoty, misky se saláty či ovocem dostane každý žák individuálně. Žádáme žáky, aby v jídelně seděli v homogenních třídních skupinách (omezení mezitřídního kontaktu).
Výuka kroužků v omezeném množství bude zahájena 5. 10. 2020.
Vstup cizích osob (rodičů, návštěv….) do budovy školy je umožněn pouze s rouškou. Rodiče, kteří vedou pouze děti do školy, do budovy školy nevstupují. (Vyjímka - rodiče žáků 1. třídy dne 1.9.2020, kteří budou mít roušku.)
Výjimkou z tohoto opatření jsou osoby využívající pronájmu tělocvičny. Ty do tohoto prostoru vstupují v odpoledních hodinách vchodem ze školního dvora.

JSch

 

Pohádkový les

26. 8. 2020

pohadkovy-les-2020.png