Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče

Příspěvky

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. tříd ve školním roce 2020 - 2021

22. 6. 2020

Dne 27.8.2020 (čtvrtek) proběhne od 16:00 hodin v budově ZŠ informační schůzka pro rodiče žáků prvních tříd pro školní rok 2020 - 2021.
Na schůzce budou podány informace týkající se výuky a organizace školní docházky. Budou zodpovězeny případné dotazy k zaslaným informacím.

 

Organizace dne 26.6.2020 - předání vysvědčení

22. 6. 2020

Předávání vysvědčení bude probíhat hromadně ve třídách mezi 8:00 – 9:30, nebo podle pokynů třídních učitelů. Kdo si bude chtít vyzvednout vysvědčení individuálně, bude tuto možnost mít mezi 9:00 – 10:00 u třídního učitele po předchozí domluvě. Opět platí pravidlo, že kdo dosud neodevzdal ve škole „Čestné prohlášení“ musí tak učinit při příchodu do školy.
9.ročník:
V pátek 26.6.2020 v 8:00 hodin proběhne slavnostní předání vysvědčení a rozloučeni se školou. Akce bude probíhat na školní zahradě pod pergolou. Přijďte do školy slavnostně naladěni i oblečeni. ;) Opět platí pravidlo, že kdo dosud neodevzdal ve škole „Čestné prohlášení“ musí tak učinit při příchodu do školy. Kdo si bude chtít vyzvednout vysvědčení individuálně, bude tuto možnost mít u třídního učitele po předchozí domluvě.

Ve dnech 29. a 30.6. je na ZŠ Ševětín vyhlášeno ředitelské volno. 

čestné prohlášení

 

Pomůcky na školní rok 2020 - 2021

21. 6. 2020

Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd ve školním roce 2020 - 2021

19. 6. 2020

Plavecký výcvik 2.A,B a 3.A,B ve školním roce 2020-2021
Ve školním roce 2020-2021 se žáci 2.A,B a 3.A,B zúčastní plaveckého výcviku.
2.A a 2.B - každý čtvrtek od 3.9.2020 do 12.11.2020
(bez čtvrtka 29.října = podzimní prázdniny)
3.A a 3.B - každé pondělí od 7.9.2020 do 9.11.2020 a v úterý 24.11.2020
(bez pondělí 28.září = státní svátek)
Do středy 2.9.2020 musí žáci předložit zdravotní průkaz nebo kopii preventivní prohlídky ze zdravotního průkazu, která obsahuje lékařské potvrzení, že se mohou výcviku zúčastnit (preventivní prohlídka nesmí být starší než dva roky) a kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
S sebou na plavání budou děti mít: ručník, mýdlo, plavky, koupací čepici (má-li dítě delší vlasy), igelitovou tašku, svačinu a pití.
Všechny věci budou podepsané.
Cena bude upřesněna v září 2020 (doprava bude hrazena z rozvojového programu "Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2020").

Mgr. Hana Chovancová

 

Informace pro občany - zákaz vstupu do tělocvičny Základní školy Ševětín

8. 6. 2020

telocvicna.jpg

 

Informace ke konzultacím pro 2. stupeň ZŠ Ševětín

5. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 jsou umožněny vzdělávací aktivity na základních školách i žákům 2. stupně.
Na naší škole budou probíhat formou konzultací 1x týdně pro jednotlivé ročníky. Žáci se setkají s třídními učiteli a s vyučujícími jednotlivých předmětů, kteří s nimi projdou úkoly z distanční výuky (dovysvětlí, objasní nejasnosti, odpoví na otázky,…). Dále se musí řešit odevzdání učebnic, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí nepřítomných žáků a předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Konzultace budou probíhat následovně:
6. A + 6. B – přihlášení žáci počkají před školou na svou třídní učitelku. Ta si od nich vybere čestné prohlášení podepsané rodiči, po přezutí v šatně a dezinfekci rukou přejdou do třídy (6. B do své třídy a 6. A do třídy 5. B). Každý žák si přinese 2 roušky a sáček na odkládání roušek. Následuje třídnická hodina, kde budou žáci seznámeni s organizací dne, s hygienickými pravidly ve třídě, mimo třídu a v jídelně a dalšími pokyny. Poté se u dětí budou střídat vyučující jednotlivých předmětů ČJ, M, AJ, F, D, Z, PŘ. Žáci si do školy přinesou školní sešity uvedených předmětů, pracovní sešity z AJ a učebnice ČJ a M.
Konzultace budou probíhat každé úterý od 8.00 do 11.20 hodin (9.6., 16.6., 23 6.).
7. ročník – přihlášení žáci budou rozděleni do 2 skupin, abychom splnili max. počet 15 žáků ve třídě (rozdělení skupin se žáci dozví při nástupu do školy). Pro žáky 7. ročníku platí stejné informace jako pro 6. ročník. 1. skupina bude ve třídě 9. A, 2. skupina bude ve třídě 9. B.
Konzultace budou probíhat každou středu od 8.00 do 11.20 hodin (10.6., 17.6., 24.6.).
8. A + 8. B – pro tyto 2 třídy platí stejné informace. Výuka bude pouze v jedné skupině, protože počet přihlášených dětí splňuje počet max. 15 žáků ve třídě. Kromě uvedených předmětů si žáci přinesou i sešity na chemii a na německý jazyk + pracovní sešit na NJ.
Konzultace budou probíhat každý čtvrtek od 8.00 do 11.20 hodin (11.6., 18.6., 25.6.).
Obědy si zájemci přihlásí sami.
9. A + 9. B Pro nejstarší žáky naší školy jsme vyhradili páteční individuální konzultace. To znamená, že ti žáci, kteří by měli potřebu určitou učební látku ještě vysvětlit, domluví si individuální schůzku s jednotlivými učiteli. Přes Školu online si domluví hodinu a mají možnost přijít do školy na pohovor s vyučujícím, který mu s jeho problémem pomůže.

Mgr. Jana Schnelzerová, ředitelka školy

 

Nástup žáků 2. stupně do školy od 8.6.2020

29. 5. 2020

Přítomnost žáků 2. stupně ve škole bude umožněna od 7:40 hodin do 11:20 hodin podle následujícího rozpisu pro jednotlivé třídy.
Žáci 6. – 8. tříd budou rozděleni do 15ti členných skupin.
Aktivity:
• skupinové konzultace z 6. ročník: Čj, M, Aj, F, Z, D, 7.–8. ročník: Čj, M, Aj, Nj, F, CH, Z, D,
• třídnické hodiny
• socializační aktivity
• a jiné, např.: vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání učebnic, předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019 – 2020.
od 9. června: 6. ročník: každé úterý 8:00 – 11:20
od 10. června: 7. ročník: každou středu 8:00 – 11:20
od 11. června: 8. ročník: každý čtvrtek 8:00 – 11:20

Žádám všechny zákonné zástupce žáků 6. – 8. tříd, aby se vyjádřili nejpozději do 2.6. 2020 k účasti svých dětí na vyučování formou emailu na e-mail třídního učitele.

od 12. června: 9. ročník: každý pátek 8:00 – 11:20 – individuální konzultace (Čj a M) po nahlášení do školy online (OSTATNÍ MODULY > ZÁPIS NA ŠKOLNÍ AKCE > PŘEHLED AKCÍ) a odesláním zprávy třídní učitelce. Žáci se mohou také nahlásit třídní učitelce k návštěvě školy ohledně vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání učebnic, předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019 – 2020.

Stravování bude zajištěno ve školní jídelně – přihlaste prosím své děti ke stravování, pokud budete chtít oběd.

Na první den výuky musí žák přinést podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení není účast žáka ve škole možná. (Dvě roušky a sáček na odkládání odložených roušek.) čestné prohlášení
Všechny podrobné informace o výuce a rozdělení žáků do skupin obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu, nebo do systému škola online od svých třídních učitelů do 5.6. 2020.

Mgr. Jana Schnelzerová, ředitelka školy

 

Přijímací zkoušky

26. 5. 2020

Dobrý den, zasílám dokumenty ohledně PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

Přijímací zkoušky - časová osa

Nový zákon k přijímacím zkouškám

Informace k novému zákonu

 

hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

26. 5. 2020

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o postupu klasifikace v II. pololetí školního roku. Klasifikace proběhne v souladu s metodikou MŠMT pro známkování za druhé pololetí tohoto školního roku.

Žáci budou za druhé pololetí hodnoceni známkou.
Podkladem pro hodnocení bude:
* klasifikace získaná do 12. března v klasické výuce,
* hodnocení získané během distanční výuky,
* je možno přihlédnout k hodnocení za první pololetí,
* snaha žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů
ve všech případech bude přihlédnuto k sociálnímu zázemí a možnostem žáků
Všichni žáci musí být hodnoceni.
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek mne kontaktujte.

Na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (účinnost od 27. 4. 2020) 

Mgr. Jana Schnelzerová - ředitelka školy

 

OŠETŘOVNÉ

25. 5. 2020

OŠETŘOVNÉ: V případě, že rodiče neumístí z objektivních závažných důvodů dítě do školního zařízení, vyznačí tuto skutečnost na výkazu péče, který vydá ČSSZ. Výkaz péče upravený podle nově schválených podmínek - až po skončení měsíce května, tj. od 1. června. ČSSZ však již potřebné úpravy v předstihu zpracovává a upravený formulář, na kterém bude možné v souladu s právní úpravou jednoduše uvést důvody, pro které pro které dítě nenavštěvuje dětské zařízení/školu apod., plánuje uveřejnit v pondělí 25. 5. 2020, aby se s ním mohli rodiče takto seznámit.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

následující »