Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ nebo ZŠ

Příspěvky

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021 - 2022

19. 4. 2021

Zápis do ZŠ a MŠ Ševětín 2021 - 2022

10. 3. 2021

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, jsme organizaci přizpůsobili tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis MŠ ŠEVĚTÍN - 2021 - 2022

ZÁPIS ZŠ ŠEVĚTÍN - 2021 - 2022

Mgr. Jana Schnelzerová

 

Tiskopisy k zápisu do ZŠ Ševětín - 2021 - 2022

18. 1. 2021

ŽÁDOST - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 2021 - 2022

ŽÁDOST -  ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 2021 - 2022

 Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházky

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín

19. 11. 2020

Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházky

19. 11. 2020

Školní zralost - optimální připravenost dítěte pro vstup do základní školy

§ 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Tiskopis: Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházky. (word)

              Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházky. (PDF)

 

Zápis do ZŠ 2021 - 2022

19. 11. 2020

zapis-do-zs-2021---2022.png                  

Zápis ZŠ - 2021 - 2022       

 

Zápis do MŠ 2021 - 2022

19. 11. 2020