Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ nebo ZŠ

Příspěvky

Zápis do ZŠ 2020 - 2021

23. 9. 2019

ZÁPIS

žáků do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Ševětín

1. dubna 2020 (středa) od 13:00 hodin do 17:00 hodin

2. dubna 2020 (čtvrtek) od 13:00 hodin do 17:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče dětí, které dovrší 6 let věku do 31.8.2020 a předběžně (pouze na žádost rodičů) i dětí, které dovrší 6 let věku v době od 1.9.2020 do 31.12.2020.

Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31.8.2014, nejsou povinni k zápisu chodit.

Rodiče při zápisu předloží:

 • doklad o bydlišti (občanský průkaz)
 • rodný list dítěte

Zápis se koná ve třídách umístěných v přízemí pavilonu 1. stupně (hlavním vchodem, v hale doprava a rovně kolem šaten až na konec chodby).

Školní obvod ZŠ a MŠ Ševětín:

 • Bošilec
 • Drahotěšice
 • Dynín
 • Chotýčany
 • Mazelov
 • Neplachov
 • Radonice
 • Ševětín
 • Vitín
 • Vlkov

V Ševětíně dne 23.9.2019

Mgr. Jana Schnelzerová, ředitelka školy

 Zápis do 1. třídy - pdf                                                                                                        

 

Zápis do MŠ 2020 - 2021

23. 9. 2019

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEVĚTÍN

Školská 189, 373 63 Ševětín

Věc: Stanovení místa, termínu a doby pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ševětín podle §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, stanovuje, že žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 – 2021 je možné podat v mateřské škole v termínu od 5. května do 6. května 2020 (úterý, středa) v době od 10:00 do 11:30 a od 14:30 do 16:00 hodin.

Zápis je povinný pro děti, které do 31.8.2020 dovrší 5 let věku.

(pokud již nejsou v MŠ)

Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), § 34 a je od 1.1.2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • evidenční list potvrzený dětským lékařem (tiskopis k vyzvednutí v MŠ)

V Ševětíně dne 23. září 2019

Mgr. Jana Schnelzerová
ředitelka školy

Zápis do MŠ - pdf

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín

28. 3. 2019

Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházky

4. 3. 2019

Školní zralost - optimální připravenost dítěte pro vstup do základní školy

§ 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Tiskopis: Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházky. (word)

              Posouzení školní zralosti k žádosti o odklad povinné školní docházky. (PDF)