Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metodik prevence patolog. jevů

Příspěvky

BEZPEČNĚ V KYBER!

26. 11. 2020

Vážení rodiče, představujeme vám brožuru doc. Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, s názvem „Bezpečně v kyber!". Jsou zde přehledným a srozumitelným způsobem zpracována klíčová témata spojená s online bezpečností. Věnuje se novým fenoménům, které jsou s online světem spojeny, pozornost cílí na fenomény spojené s kybernetickou šikanou, online seznamováním, dotýká se však také problematiky online závislostí a zdravého životního stylu spojeného s užíváním online služeb a nástrojů. Text lze doporučit každému, kdo se potřebuje rychlým a srozumitelným způsobem seznámit se světem rizikové internetové komunikace.“ 

 

BEZPEČNĚ NA INTERNETU

15. 11. 2020

Vážení rodiče, představujeme vám kurz BEZPEČNOST INTERNETU, který naučí děti bojovat s kyberšikanou, odhalovat fake profily a bezpečně proplouvat světem internetu. Kurz pomocí chytlavých videí a interaktivního kvízu provede vaše děti nebezpečnými situacemi, se kterými se mohou běžně setkat na sociálních sítích a vysvětlí jim, jak na ně správně reagovat. Web nabízí kromě kurzu také tipy, co dělat, když je na prevenci příliš pozdě, a rady pro rodiče, jak své děti na sítích ochránit.
Témata kurzu zaujmou především děti 6. až 9. třídy. Samotný online kurz vypadá jako chat mezi dětmi, které spolu řeší své zkušenosti s kyberšikanou, falešnými profily nebo se seznamováním na internetu.
Na přípravě kurzu a podpůrných materiálů se jako akademický garant podílel také projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého E-bezpečí, který se specializuje na bezpečnost dětí na internetu. „Z našich statistik vyplývá, že až 50 % dětí komunikuje na internetu s lidmi, které nezná, a každé desáté dítě se na internetu setkalo s kyberšikanou,“ vysvětluje vedoucí E-Bezpečí, Kamil Kopecký. „Přestože je internet pozitivní a prospěšnou službou, může pro děti při nedodržování bezpečnostních pravidel představovat rizika, která si sami neuvědomují. Je proto nutné naučit je, jak se mají v online prostředí chovat,“ dodává.

BEZPEČNÝ INTERNET , INTERNETEM BEZPEČNĚ

 

Prevence sociálně patologických jevů

2. 9. 2020

Prevence sociálně nežádoucích jevů: Mgr. Ivona Hercegová, email: i.hercegova@seznam.cz
Slovo úvodem...
V oblasti prevence sociálně patologických jevů se na naší škole snažíme pro žáky vytvářet bezpečné a sociálně pozitivní klima. Vzhledem k celospolečenskému nárůstu negativních a sociálně patologických jevů je nezbytné zahájit již na prvním stupni základní školy primární prevenci nežádoucích jevů, jako je agresivita, nekázeň a nesnášenlivost mezi dětmi. Tyto jevy mohou později přerůst v sociálně patologické chování (požívání drog a alkoholu, šikana, násilí, vandalismus). Cílem našeho pracoviště je takovému chování předcházet a minimalizovat je.
Svým žákům pomáháme v jejich cestě, jak vést zdravý životní styl podpořený tvůrčími aktivitami, jak se co nejlépe vyrovnat s tlakem vrstevnické skupiny a jak se vypořádat s případnými nezdary a zklamáním, které je v životě potkají.
Rodina a škola hraje v životě dětí důležitou roli, je a bude vždy nezastupitelným zdrojem vzorů pro správné chování a zdravé rozhodování.
Preventivní strategie školy je zakotvena v Minimálním preventivním programu školy.
Máš problémy, které Tě velmi trápí a nevíš si s nimi rady?
Nechceš o nich s nikým hovořit?
Netrap se a nezůstávej se svými černými myšlenkami sám. Svěř se. Může Ti pomoci systém „Nenech to být“.
Pamatuj, že problémy, o kterých nevíme, nemůžeme řešit!
Kde hledat pomoc?
Pomůžeme vám, kde hledat pomoc a na koho se obrátit v krizových situacích. Jsou chvíle, kdy každý z nás potřebuje poradit nebo pomoci, nemá se na koho obrátit, octne se sám nebo své blízké nechce svými problémy zatěžovat. Pokud nevíte, jak dál, a chtěli byste svůj problém svěřit někomu, kdo vám bude pozorně naslouchat, obraťte se s důvěrou na LINKY DŮVĚRY.

LINKA BEZPEČÍ
volání zdarma:
116 111 – platí pro celou Evropu
https://www.linkabezpeci.cz/
MODRÁ LINKA
549 241 010
608 902 410

help@modralinka.cz
chat.modralinka.cz
KRIZOVÁ LINKA ANABELL – poruchy příjmu potravy
848 200 210
email posta@anabell.cz
www.anabel.cz
DROP IN Linka pomoci – drogové závislosti
222 221 124
www.dropin.cz
NÁRODNÍ LINKA POMOCI AIDS
800 144 444
LINKA POMOCI AIDS ČSAP
800 800 980 nonstop
www.aids-hiv.cz
RODIČOVSKÁ LINKA
840 111234
LINKA VZKAZ DOMŮ – DÍTĚ NA ÚTĚKU
800 111 113

 

Projekt E-Bezpečí

27. 3. 2019

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.
Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:
a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
e) hoax, spam a fake news,
f) online závislosti (netolismus, nomofobie),
g) fenomén youtubering,
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.
Mezi cílové skupiny projektu E-Bezpečí patří žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední řadě také rodiče.