Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada žáků

Příspěvky

RADA ŽÁKŮ

18. 11. 2018

Na naší škole byla v tomto školním roce nově ustanovena Rada žáků. Jednotlivé třídy od 5. do 9. ročníku si zvolily dva zástupce, kteří se budou pravidelně setkávat na pracovních schůzkách s vedením školy. Zde se budou dozvídat aktuální informace o chodu školy, o plánech do budoucna, budou diskutovat o akcích školy i o chování spolužáků.

Zástupci Rady žáků mohou přednášet návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. Mohou předkládat podněty, otázky a návrhy vedení školy, případně i učitelům. Snaží se najít optimální řešení.

Rada žáků je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělání, umožňuje zasahovat do chodu školy.

První pracovní schůzka Rady žáků se uskutečnila ve čtvrtek 15. 11. 2018. Zástupci tříd si vyslechli informace o náplni těchto schůzek, jejichž cílem je užší součinnost žáků s vedením školy.

Hostem setkání byla Hana Suková, hlavní organizátorka další novinky na naší škole. Hovořila o přípravách a průběhu ADVENTNÍHO SETKÁNÍ dne 30. 11. 2018, do kterého se zapojí všechny třídy naší školy a svými výrobky určitě potěší návštěvníky předvánoční akce.

Poté někteří zástupci tlumočili vedení školy připomínky a přání spolužáků ohledně svých tříd. Hovořilo se i o chování žáků v nově zrekonstruované jídelně, kde bychom chtěli nastolit klidnou a příjemnou atmosféru, bez nadměrného hluku. Všichni účastníci setkání si dělali poznámky, aby mohli spolužákům prezentovat průběh a závěry setkání.

Bylo domluveno, že se Rada žáků bude scházet jednou za měsíc.

Mgr. Jana Schnelzerová, Mgr. Eva Rodová