Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní akce

Příspěvky

Roseč - 6.A a 6.B

22. 6. 2021

Projektový den mimo školu - Roseč 6.A a 6.B
Za devatero kopci a devatero potůčky 12 km od Hradce Jindřichova nachází se v malebné obci Roseč skutečný pohádkový ráj pro děti. V Houbovém Parku na vás čekali zajímavé aktivity. V zahradě Skřítků jsme objevili mnoho zajímavých rostlin a zvířecích stop. Po celou dobu návštěvy parku nám dělali společnost pracovití Skřítkové u svých domečků. V Muzeu fosilií jsme viděli zmapovaný vývoj planety od období kambria. Viděli jsme trilobity, amonity, opravdové dinosauří i mamutí kosti, žraločí zuby a mnoho dalších živočichů a rostlin, kteří obývali Zemi dávno před námi. Mohli jsme si i na některé exponáty i sáhnout. Ve společenské hale, ve výtvarné dílně jsme si vyrobili magnetky, dle naší fantazie. Na závěr jsme se pustili do hledání kódu k trezoru, který se skrýval za záludnými otázkami. Houbový park se nám moc líbil a děkujeme za jeho návštěvu.

Mgr. Věra Burešová, Ph.D. a Mgr. Michaela Hašová

rosec.png

 

Exkurze do zahradnictví 3.A, 3.B

20. 6. 2021

Exkurze do zahradnictví 3.A, 3.B
Žákyně 3.B napsaly:

psani.png

Moc děkujeme panu Nussbauerovi a panu Ašenbrylovi za velmi příjemně strávený čas na jejich krásné zahradě a paní Kovářové za vynikající buchty. (fotografie)

Žáci a učitelky 3.A a 3.B

img-20210620-wa0010.jpg

 

workshop s firmou Holistic management, s.r.o.

13. 6. 2021

Workshop s firmou Holistic management, s.r.o.,
konaný v rámci aktivit Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, který absolvovali žáci 8. třídy v aplikaci Teams. S realizací workshopu už máme zkušenost z distanční výuky, kdy žáci se přihlásili k účasti dobrovolně z 8. a 9. tříd. Hodnotili ho velmi kladně.
Workshop na téma virtuální reality a její využití v praxi vidím opět jako velký přínos pro žáky, kteří si povolání budou brzy vybírat. Hodně z nich tráví mnoho času u počítače a myslí si, že počítače budou i předmětem studia na střední škole. Po absolvování workshopu začali přemýšlet o tom, jestli by takovou práci vůbec zvládli a zároveň si uvědomili nutnost zajímat se více do hloubky o obory, které by chtěli studovat. Přínosné byly i informace a videa uplatnění virtuální reality v praxi. Je to důkaz, jak rychle nám do života virtuální svět přichází, zasahuje všechny generace a pomáhá zvyšovat kvalitu života tam, kde už běžné fyzické zákony nefungují.
Workshop nám velmi pěkně ukázal i pohled do budoucnosti při volbě budoucího povolání. Pracovní pozice a jejich náplň se budou rychleji měnit a my se tomu budeme muset přizpůsobovat, je to důkazem nutnosti celoživotního vzdělávání.
Lektor žáky zaujal, mluvil s přehledem, velmi srozumitelně dětem rozšířil obzor v nových termínech ze světa virtuální reality. Do svého projevu zařadil ukázky, příklady z praxe a krátká videa, bez kterých bychom si těžko představovali dané jevy. Celá aktivita nám potvrdila nutnost mít kvalitně vybavenou učebnu informatiky, aby nedocházelo k technickým problémům a naši žáci by mohli přijímat informace netradičními a zajímavějšími formami v souladu se současnými trendy.

Mgr. Hana Faloutová

 

Projektový den mimo školu - Chlumeček u Křemže - 2.B a 3.B

13. 6. 2021

V úterý 8. 6. 2021 navštívili žáci 2. B a 3. B v rámci projektového dne mimo školu farmu v Chlumečku u Křemže. Zde se formou vyprávění, otázek a příběhu dozvěděli zajímavosti ze života slepice. Žáci se formou vyprávění, otázek a příběhu motivovaného knihou „Jmenuji se Orel“ od autorky Romi Grey dozvěděli, jak probíhá život slepic ve velkochovech a domácích chovech, jak žijí, co potřebují, aby byly zdravé a prospívaly, snášely vajíčka a byly spokojené. Seznámili se s rozdíly líhnutí kuřat v domácích chovech a umělých líhních. Pomocí motorických a pohybových her i puzzlí si osvojili vývojový cyklus kuřete od zárodku po dospělou slepici. Prostřednictvím doplňkových obrazových materiálů poznali různé druhy slepic. Jako hlavní "pomůcka" posloužila živá slepice, kterou si děti mohly pochovat, pohladit a pozorovat stavbu jejího těla. Prostřednictvím pracovního listu s otázkami, omalovánek a bludiště si upevnily nově nabyté vědomosti. Na památku si domů každý žák odvezl vlastnoručně vyrobené kuře z ovčí vlny. (fotografie)

Mgr. Dana Vojtová, Mgr. Hana Chovancová

slepice.png

 

Fyzikální měření a experimenty

1. 6. 2021

Fyzikální měření a experimenty (fotografie)

V jednom z měření jsem žákům zadala graf závislosti dráhy na čase a jejich úkolem bylo pohybovat se vzhledem k senzoru tak, aby právě vytvořili takový průběh grafu. Uvědomili si při tom, co jednotlivé části grafu znamenají, kdy se těleso pohybuje rovnoměrným pohybem, kdy nerovnoměrným pohybem a kdy je po určitou dobu v klidu vzhledem k výchozímu bodu. Pro jednotlivé části grafu pak žáci vypočítali rychlost a určili průměrnou rychlost celého pohybu.

V dalším měření si žáci vyrobili "termosku" pomocí kádinky, alobalu, novin a bublinkové fólie. Jejich úkolem bylo měřit změnu teploty v závislosti na čase a vysvětlit, proč u každé skupiny vycházely různé teplotní rozdíly. Všichni se shodli na tom, že záleží na pořadí jednotlivých vrstev materiálu a na kvalitním utěsnění. Pak aplikovali své poznatky a porovnávali s běžným použitím. Vyjasnili si rozdíly mezi teplem a teplotou, zjistili význam měrné tepelné kapacity a proč je její hodnota pro každou látku jiná a jaký obrovský význam má to, že právě měrná tepelná kapacita vody je ve srovnání s ostatními látkami veliká.

A proč toto měření můžeme provádět?

Je to díky rekonstrukci a novému modernímu vybavení učebny fyziky a chemie. Do výuky byl zařazen měřící systém od společnosti PASCO. PASCO má nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky.

Software Pasco SPARKvue Science Learning Application slouží jako nejnovější software od společnosti Pasco ke sběru dat, vizualizacím, analýzám a další práci s nasbíranými daty. SPARKvue funguje na většině platformách uzpůsobených pro práci s daty. Celý software je navržen pro jednoduché a velmi rychlé ovládání. Po didaktické stránce žák vidí uprostřed celého programu v grafické podobě naměřená data a další důležité hodnoty, jako jsou například okolní podmínky, ve kterých probíhá měření. Uspořádání ovládacích ikon je velmi přehledné, zabírá jen minimální část obrazovky a velmi snadno se ovládá.

Mgr. Jana Schnelzerová

3.png

 

Přírodověda v 5.B

1. 6. 2021

V rámci přírodovědy jsme si zkoušeli, jak fungují jednoduché stroje, jako páka, kladka, nakloněná rovina a i jsme si vyzkoušeli pracovat se siloměrem. Byl sestaven i malý jeřábek s kladkostrojem, který měl i motůrek a byl i funkční. (fotografie)

Mgr. Lenka Vondrášková a žáci 5.B

20210519_102857.jpg

 

Stavby 3.B

13. 5. 2021

V měsíci dubnu pracovali žáci 3.B na práci z praktických činností na téma „Stavba“. Žáci měli postavit libovolnou stavbu ze stavebnice, kostek nebo předmětů, které mají kolem sebe. Na výtvory žáků se můžete podívat ve fotogalerii. Dětem děkuji za povedené stavby a rodičům za spolupráci.

třídní učitelka Mgr. Hana Chovancová

auto.png

 

Pracovní činnosti v naší třídě 5.A

12. 5. 2021

Žákyně a žáci třídy 5.A vyzkoušeli některé výrobky studené kuchyně prakticky ve školní kuchyňce. Piknik se velmi vydařil. Vyrobili jsme sýrové, salámové, řepné nebo tvarohové pomazánky. Ozdobili jimi a také zeleninou chlebíčky, večky, houstičky (i domácí) a toustové chleby. Poté se výrobky vizuálně hodnotily. Barevně nejzajímavější se nám zdála pomazánka z červené řepy Davida Vavreka.

třídní učitelka Mgr. Jana Palkosková

jidlo.png

 

Webinář na téma „Volba povolání“

27. 4. 2021

Webinář na téma „Volba povolání“ dne 27.4. 2021
Většinu tohoto školního roku nemohla probíhat výuka věnovaná volbě povolání a světu práce. Velmi rádi jsme přijali nabídku Jihočeské hospodářské komory, se kterou již 3 roky spolupracujeme, zúčastnit se webináře rakouské firmy Engel strojírenská s.r.o., která sídlí v Kaplici.
Firma je rodinná, vznikla po roce 1945 v Rakousku a dnes má 9 závodů po celém světě. Závod v Kaplici se zabývá výrobou komponent do vstřikovacích strojů, které v dalších závodech zpracovávají plastový granulát. Vzniklé výrobky slouží různým odvětvím, vyrábějí se např. PET lahve, plastové obaly na potraviny, medicínské komponenty, např. zubní kartáčky pro firmu ORAL B, kryty chytrých telefonů, kbelíky, velké plastové kontejnery, jezírka, bazény, u nás především plasty pro automobilový průmysl.
Projekt JHK je zaměřen na poznávání jihočeských firem, které poptávají technické profese, nabízejí možnost studia, praxe a stáží. Cílem je poznání konkrétních provozů formou exkurze. V současné době toto není umožněno, částečně mohou tento úmysl zastoupit webináře.
My jsme nabídku přijali jako aktivitu předmětu Volba povolání, které se zúčastnili dobrovolně žáci 8. třídy a 9.B. Poznali jsme profese, o kterých slyšíme, ale jejich náplň a požadavky už známe méně. Uplatnění zde najdou svářeči, obráběči kovů, elektromechanici, programátoři CNC strojů, strojní zámečníci, lakýrníci, elektrokonstruktéři a několik dalších. Příležitosti jsou vhodné pro muže i ženy.

Na webináři vystoupili odborníci firmy, ale i její zaměstnanci. Chválili si přátelskou atmosféru a určitý pocit svobody v práci. Nejedná se o pásovou výrobu, což personál velmi oceňuje.

Mgr. Hana Faloutová

 

Člověk - projekt 5.B

26. 4. 2021

Téma „Já a moje tělo“ děti plně zaujalo, takže jsme s ním pracovali velmi intenzivně. Nejenom že děti znají a umějí pojmenovat části těla, ale v rámci hry jsme pronikli i „pod kůži“ – kostra, svaly, princip fungování dýchací a oběhové soustavy, nervový systém a zažívací soustava... 

Mgr. Lenka Vondrášková

kolaz-telo.jpg

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »