Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče

Příspěvky

První školní den v 1. třídách

29. 8. 2020

Dne 1. září se sejdeme společně v 8:00 hodin v učebnách prvních tříd. Vstup do školy bude pro budoucí prvňáčky a jejich doprovod (prosíme maximálně 2 rodinné příslušníky) umožněn hlavním vchodem od 7:50 hodin. Doprovázející budou mít roušky (prvňáčci roušky mít nemusí). První den se nikdo nepřezouvá.
Do tříd přijde naše prvňáčky přivítat i paní starostka Romana Hajská. Po vstupu do školy využijte prosím desinfekci umístěnou u vstupu do školy. Ukončení prvního slavnostního dne předpokládáme cca v 9 hodin. Poté Vás všechny žádáme v souladu s minimalizací rizik spojených se současnou situací o opuštění budovy školy.
Věříme, že tato opatření, která činíme především v zájmu co největší bezpečnosti dětí, chápete a že si první školní den všichni užijeme.

JSch

 

Manuál pro provoz ZŠ Ševětín v době „koronavirové“

29. 8. 2020

Společným jmenovatelem všech mimořádných opatření je zachování pokud možno co „nejnormálnějšího“ školního provozu při současné snaze o minimalizaci rizik související s aktuální situací.
Výuka ve třídách bude probíhat normálně, bez jakýchkoliv omezení.
Budeme dbát na maximální pozornost ohledně dezinfekce rukou. Zásobníky s dezinfekcí budou v šatnách, na chodbách i ve třídách k dispozici. Na toaletách pak budou připraveny papírové ručníky. Prosíme žáky, aby omezili pohyb na chodbách během přestávek na minimum. Přesun do konkrétní učebny či na WC samozřejmě připouštíme :-).
Stravování bude probíhat v částečně upraveném režimu. S tím žáky seznámí vyučující. Čas odchodu žáků ze školy by neměl být nijak zásadně změněn. Každý žák dostane svou sadu příborů od vyučujícího při vydání stravy, k dispozici nebude regál se saláty a kompoty, misky se saláty či ovocem dostane každý žák individuálně. Žádáme žáky, aby v jídelně seděli v homogenních třídních skupinách (omezení mezitřídního kontaktu).
Výuka kroužků v omezeném množství bude zahájena 5. 10. 2020.
Vstup cizích osob (rodičů, návštěv….) do budovy školy je umožněn pouze s rouškou. Rodiče, kteří vedou pouze děti do školy, do budovy školy nevstupují. (Vyjímka - rodiče žáků 1. třídy dne 1.9.2020, kteří budou mít roušku.)
Výjimkou z tohoto opatření jsou osoby využívající pronájmu tělocvičny. Ty do tohoto prostoru vstupují v odpoledních hodinách vchodem ze školního dvora.

JSch

 

Pohádkový les

26. 8. 2020

pohadkovy-les-2020.png

 

Nadstandardní výuka angličtiny 2019 - 2020

18. 8. 2020

Vážení rodiče, jak již víte, i v letošním školním roce jsme opět na naší škole pokračovali v rozšiřujícím nadstandardním studiu angličtiny pro žáky a žákyně I. a II. stupně založenému na jazykovém systému Cambridge ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek. Po absolvování kurzu žáci složili mezinárodní jazykovou zkoušku YLE (Starters, Movers, Flyers) nebo KET.
A jak to všechno dopadlo?
Velice ráda budu citovat z e-mailu od Ing. Michaely Bébrové, zástupkyně ředitele: Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Mlýnská 172/2, 370 01 České Budějovice:
"Dovoluji si Vás pozvat na slavnostní předávání certifikátů Cambridge English, které se bude konat ve středu 2.9.2020 v obřadní síni českobudějovické radnice. Z Vaší školy se zkoušek zúčastnili 2 kandidáti Starters, kteří získali oba po 15 erbech (tedy maximum možných) a 7 kandidátů Key, všichni s výsledkem A, tedy na úrovni B1 (úroveň státní maturity). Je to naprosto nevídaný výsledek, aby kandidáti z jedné školy uspěli všichni na maximální možné úrovni, a my Vám k tomu srdečně blahopřejeme! Určitě by to stálo za zprávu na webové stránky školy nebo nástěnku, aby rodiče viděli, jak dobrou úroveň angličtiny škola má."

Velmi děkujeme za práci Mgr. Ivoně Hercegové a Mgr. Ireně Procházkové, které žáky na zkoušky připravovaly. Blahopřejeme našim úspěšným žákům a všichni věřte, že čemukoli se učíte, učíte se pro sebe. Přáli bychom si, aby i ostatní žáci chápali učení jako dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazí dobrou náladu. :-)

JSch

 

Informační schůzka rodičů žáků 1. tříd

17. 8. 2020

Vážení rodiče,
po zvážení všech okolností jsme rozdělili Vaše děti do jednotlivých tříd. Pokud jste využili možnost zvolit si vzájemně do dvojice kamaráda, snažili jsme se to zohlednit i při sestavování tříd. Vzniklé řešení je komplexní, ač to nemusí být z pohledu jednotlivce zjevné.
Společně se sejdeme ve čtvrtek 27.8.2020 v 16:00 již ve třídách.
Program: přidělení přístupu do systému "škola online" pro rodiče i žáky, seznámení s funkcemi systému "škola online", seznámení s třídními učiteli, se školním řádem, seznámení s provozem školní jídelny a školní družiny a také proběhne platba v hotovosti třídním učitelům za školní potřeby (969,- Kč).

JSch

 

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. tříd ve školním roce 2020 - 2021

22. 6. 2020

Dne 27.8.2020 (čtvrtek) proběhne od 16:00 hodin v budově ZŠ informační schůzka pro rodiče žáků prvních tříd pro školní rok 2020 - 2021.
Na schůzce budou podány informace týkající se výuky a organizace školní docházky. Budou zodpovězeny případné dotazy k zaslaným informacím.

 

Organizace dne 26.6.2020 - předání vysvědčení

22. 6. 2020

Předávání vysvědčení bude probíhat hromadně ve třídách mezi 8:00 – 9:30, nebo podle pokynů třídních učitelů. Kdo si bude chtít vyzvednout vysvědčení individuálně, bude tuto možnost mít mezi 9:00 – 10:00 u třídního učitele po předchozí domluvě. Opět platí pravidlo, že kdo dosud neodevzdal ve škole „Čestné prohlášení“ musí tak učinit při příchodu do školy.
9.ročník:
V pátek 26.6.2020 v 8:00 hodin proběhne slavnostní předání vysvědčení a rozloučeni se školou. Akce bude probíhat na školní zahradě pod pergolou. Přijďte do školy slavnostně naladěni i oblečeni. ;) Opět platí pravidlo, že kdo dosud neodevzdal ve škole „Čestné prohlášení“ musí tak učinit při příchodu do školy. Kdo si bude chtít vyzvednout vysvědčení individuálně, bude tuto možnost mít u třídního učitele po předchozí domluvě.

Ve dnech 29. a 30.6. je na ZŠ Ševětín vyhlášeno ředitelské volno. 

čestné prohlášení

 

Pomůcky na školní rok 2020 - 2021

21. 6. 2020

Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd ve školním roce 2020 - 2021

19. 6. 2020

Plavecký výcvik 2.A,B a 3.A,B ve školním roce 2020-2021
Ve školním roce 2020-2021 se žáci 2.A,B a 3.A,B zúčastní plaveckého výcviku.
2.A a 2.B - každý čtvrtek od 3.9.2020 do 12.11.2020
(bez čtvrtka 29.října = podzimní prázdniny)
3.A a 3.B - každé pondělí od 7.9.2020 do 9.11.2020 a v úterý 24.11.2020
(bez pondělí 28.září = státní svátek)
Do středy 2.9.2020 musí žáci předložit zdravotní průkaz nebo kopii preventivní prohlídky ze zdravotního průkazu, která obsahuje lékařské potvrzení, že se mohou výcviku zúčastnit (preventivní prohlídka nesmí být starší než dva roky) a kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
S sebou na plavání budou děti mít: ručník, mýdlo, plavky, koupací čepici (má-li dítě delší vlasy), igelitovou tašku, svačinu a pití.
Všechny věci budou podepsané.
Cena bude upřesněna v září 2020 (doprava bude hrazena z rozvojového programu "Podpora výuky plavání na základních školách v roce 2020").

Mgr. Hana Chovancová

 

Informace pro občany - zákaz vstupu do tělocvičny Základní školy Ševětín

8. 6. 2020

telocvicna.jpg

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »