Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče

Příspěvky

Uzavření MŠ: 23.12. - 31.12.2020

17. 12. 2020

uzavreni-provozu-ms-23.---31.2020.png

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

16. 12. 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základní školy. Základní škola bude uzavřena. Mateřská škola bude tyto dny v provozu - následný provoz pak podle přílohy v závorce  (provoz MŠ o Vánocích).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje.

 

Informace k provozu ZŠ Ševětín od 30. listopadu 2020

21. 11. 2020

Provoz ZŠ Ševětín od 30.11.2020

1. stupeň ZŠ (1. - 5. třídy): prezenční výuka pro všechny ročníky
2. stupeň ZŠ (6. - 9. třídy): prezenční výuka 9. ročníku ZŠ (9.A a 9.B), pro ostatní ročníky (6. - 8. třídy) rotační prezenční výuka (střídání tříd po týdnech - viz. tabulka) Střídání po týdnech až do odvolání.

prez-a-dist.png

Stravování ve školní jídelně: Pro stravování budou platit pravidla, s nimiž budou žáci podrobně seznámeni ve škole. Pro žáky, kteří se vzdělávají distančním způsobem, platí odběr oběda jako doposud. 

Školní družina: školní družina bude v provozu bez omezení provozní doby. Žáci budou poučeni o zařazení do jednotlivých oddělení.

Příchod žáků do školy (u vchodů si žáky vyzvednou třídní učitelé (1. - 5. třídy) , 6. - 9. třídy: učitelé, kteří v dané třídě vyučují 1. vyuč. hodinu)
1.A hlavním vchodem v 7:45
1.B vchodem školní družiny v 7:45 - šatna ŠD
2.A hlavním vchodem v 7:50
2.B vchodem školní družiny v 7:50 - šatna ŠD
3.A hlavním vchodem v 7:55
3.B vchodem školní družiny v 7:55 - šatna ŠD
4.A hlavním vchodem v 8:00
4.B vchodem ze školního dvora na halu (naproti své třídě) v 8:00
5.A vchodem školní družiny v 8:00 - šatna u tělocvičny
5.B hlavním vchodem v 8:05
6.A, další týden 6.B, vchodem školní družiny v 8:05 - šatna u tělocvičny
7.A, další týden 7.B, hlavním vchodem v 8:10
8.A vchodem ze školního dvora v 8:10
9.A hlavním vchodem v 8:15
9.B vchodem ze školního dvora na halu v 8:15
 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání - hodiny TV a HV budou nahrazeny aktivním pobytem žáků venku - podle doporučení MŠMT.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (i ve školní družině). To znamená i při vyučování. Prosím dejte svému dítěti na každý den několik roušek, aby byl pobyt ve škole pro vaše dítě co nejpohodlnější. Ve třídách se bude intenzivně větrat, proto přibalte svému dítěti do školní tašky ještě jednu vrstvu oblečení, které se bude hodit i pro pobyt venku.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Postup: Rodiče kontaktují Mgr. Michaelu Hašovou, která bude podávat veškeré konzultace a sestaví jejich harmonogram: mobil: 606 871 065, email:m.hasova@centrum.cz. Rodiče si domluví termín a obsah konzultace.

 

FESTIVAL VĚDY

18. 11. 2020

Představujeme vám všem, koho baví objevovat, FESTIVAL VĚDY. Je to pro ty, které baví neustále hledat a zkoumat vše kolem nás. :-)

FESTIVAL VĚDY a nejen to: V soutěži „Chytrá hlava“ můžete vyhrát modely lidského těla, oka, srdce, iPhone i 3D tiskárnu – to vše je připraveno do druhého kola losování pro všechny zvídavé návštěvníky. 

Stačí kliknout na tento odkaz FESTIVAL VĚDY, a pak si vybrat cokoli, co vás zaujme. :-) Vhodné pro žáky i rodiče. Každý si z nabídky vybere, poučí se a pobaví. :-) Nebo si zde můžete projít vnitřek Mezinárodní vesmírné stanice ISS.

festival-vedy.png

 

Informace k provozu ZŠ Ševětín od 18. listopadu 2020

16. 11. 2020

Od 18. listopadu 2020 (středa) budou chodit do školy žáci 1.A, 1.B, 2.A a 2.B. Ostatní třídy (3. - 9. třídy) se budou i nadále vzdělávat distančním způsobem).

 Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Postup: Rodiče kontaktují Mgr. Michaelu Hašovou, která bude podávat veškeré konzultace a sestaví jejich harmonogram: mobil: 606 871 065, email:m.hasova@centrum.cz. Rodiče si domluví termín a obsah konzultace.  

Organizace příchodu, odchodu a pohybu žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Prosíme rodiče o důsledné dodržování časů příchodu do školy:

1.A: vstup do školy v 7:45
1.B: vstup do školy v 7:55
2.A: vstup do školy v 8:05
2.B: vstup do školy v 8:15

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání - hodiny TV a HV budou nahrazeny aktivním pobytem žáků venku - podle doporučení MŠMT.

Školní družina i školní jídelna bude v provozu. S jejím provozem a opatřeními budou žáci seznámeni a poučeni o chování v těchto prostorech. Ve školní jídelně se mohou stravovat jen žáci 1.A, 1.B, 2.A a 2.B. Pro žáky, kteří se vzdělávají distančním způsobem, platí stále možnost odběru obědu do jídlonosiče za dotovanou cenu podle pokynů, které jste obdrželi. (Družina bude v provozu od 6:30 hodin. Před vyučováním si třídní učitelé své žáky v družině převezmou a vyzvednou zbytek žáků své třídy v šatně. V odpoledních hodinách pak provoz družiny bude pokračovat.)

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. To znamená i při vyučování. Prosím dejte svému dítěti na každý den několik roušek, aby byl pobyt ve škole pro vaše dítě co nejpohodlnější. Ve třídách se bude intenzivně větrat, proto přibalte svému dítěti do školní tašky ještě jednu vrstvu oblečení, které se bude hodit i pro pobyt venku.

 

Nabídnutá pomoc nejen od STARNETU

10. 11. 2020

Vážení rodiče, 

  1. nabízíme vám pomoc pro vaše děti, kterou nám poskytlo STŘEDISKO DOUČOVÁNÍ SELESTIÁNI a nejen to.
  2. Zde naleznete zdarma SIMku s daty pro děti a
  3. Zde je INTERNET od STARNETU zdarma
  1. Program Doučování je v online podobě, ve kterém žákům nabízejí bezplatnou pomoc s učením.

Pracovníci, praktikanti a dobrovolníci Střediska jsou k dispozici každý všední den od 13:00 do 16:00 ve facebookové skupině DOUČOVÁNÍ Salesiáni - odkaz zde:

https://www.facebook.com/groups/DOUCOVANIsalesiani/

Postup je pro děti velmi jednoduchý - najdou si fb skupinu a řídí se pokyny v popisu skupiny (napíší zprávu vedoucímu doučování, ten je propojí s aktuálně dostupným doučujícím). Samotné doučování probíhá prostřednictvím videohovoru.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat = Kateřina Burianová katerina.burianova@sasmcb.cz) či kolegu, který doučování vede (Štěpán Vondrášek, stepan.vondrasek@sasmcb.cz, 733 741 553).

Pokud žákovi nepostačuje online podoba doučování, je možné využít osobní doučování v rámci sociální služby NZDM V Kostce, která naštěstí není uzavřena. Tuto možnost je ale potřeba individuálně domluvit, ideálně po vyzkoušení online doučování. 

  1. SIMka s daty pro děti: https://www.t-mobile.cz/skola
  2. Internet od Starnetu: https://www.starnet.cz/novinky/starnet-pomaha-daruje-internet-detem-v-nouzi/
 

Zrušení ředitelského volna dne 16.11.2020

9. 11. 2020

zruseni-red.-volny.png

 

PRAVIDLA ONLINE VYUČOVÁNÍ

3. 11. 2020

pravidla-distancky.jpeg

 

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 2. 11. 2020

31. 10. 2020

Dobrý den,

podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:
- pro mateřskou školu se stávající režim nemění, zůstává v provozu
- pro 1. a 2. stupeň základní školy se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, pokračuje distanční výuka

Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření škol či jednotlivých ročníků dříve.

Provoz školní jídelny není přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat - podle pravidel, která obdrželi rodiče ve zprávě: škola online - zprávy dne 13.10.2020.

Mgr. Jana Schnelzerová

 

PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

28. 10. 2020

PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

 
Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání, termíny a další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT ČR zde a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání zde.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího
řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60
odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve
školním roce 2020/2021.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:
 
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021
 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
 
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021
 
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.
 
Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona.
 
V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.
 
Pro další informace lze doporučit i stránky Infoabsolvent.czKam po devítce nebo SCIO.
 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »