Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče

Příspěvky

Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku

3. 5. 2020

Zveřejňujeme příručku MŠMT k provozu školy, vydanou 30.4.2020 a čestné prohlášení zákonného zástupce, které musí mít každý žák, který se bude účastnit výuky. 

Pro žáky, kteří do školy nenastoupí, bude i nadále zajištěna distanční výuka shodná s výukou žáků, kteří budou školu navštěvovat.

příručka: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 - 2020

​Tiskopis čestného prohlášení:  čestné prohlášení

Důležité body z příručky pro rodiče a žáky najdete po rozkliknutí celého příspěvku. Najdete zde také provoz školy a družiny. 

 

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30. 4. 2020)

2. 5. 2020

Vážení rodiče, manuály k zajištění a průběhu výuky budou z ministerstva školství distribuovány do všech škol v ČR v týdnu od 4.5.2020. Zatím máme k dispozici pouze HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Z webu MŠMT: "Vláda schválila usnesení, podle kterého bude od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob."

 

Vzdělávání žáků 9. tříd od 11.5.2020

1. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 9. tříd, žádáme Vás o předběžné vyjádření, zda budete mít od 11. května 2020 zájem o vzdělávání vašich dětí v budově školy. Své vyjádření pošlete, prosím, nejpozději do 5. května 2020 na emailovou adresu své třídní učitelky (nebo jako zprávu třídní prostřednictvím školy online). O dalším postupu budete včas informováni.

 

Vzdělávání žáků 1. - 5. tříd od 25.5.2020

1. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 1. stupně, žádáme Vás o předběžné vyjádření, zda budete mít od 25. května 2020 zájem o vzdělávání vašich dětí v budově školy. Své vyjádření pošlete, prosím, nejpozději do 7. května 2020 na emailovou adresu své třídní učitelky, nebo třídního učitele (nebo jako zprávu třídnímu prostřednictvím školy online). O dalším postupu budete včas informováni.

 

Otevření MŠ

28. 4. 2020

Vážení rodiče,

pro organizaci chodu mateřské školy a dodržení hygienických podmínek je pro nás důležité sdělení, zda bude vaše dítě po otevření do MŠ docházet. (Uveďte jméno a příjmení dítěte.) O termínu otevření MŠ vás budeme včas informovat.

Tuto informaci prosím sdělte nejpozději do 30. dubna 2020 do 12:00 hodin na telefony, nebo emailové adresy:

721 414 218, 731 909 254, nebo jschnelzerova@seznam.cz, jmizerova1@seznam.cz.

Děti budou moci docházet do MŠ za nastavených hygienických podmínek, které budou v následujících dnech specifikovány.

Pro nástup do MŠ bude nutné doložit čestné prohlášení o tom, že je dítě zdravé a v rodině nebyla nařízena karanténa.

Tiskopis čestného prohlášení: čestné prohlášení

 

O provozu MŠ v následujícím období.

22. 4. 2020

Vážení rodiče,
vláda v posledních dnech v médiích vystoupila s plánem postupného otevírání škol.
Informace o otevření mateřských škol nebyla zcela na pořadu dne. Pouze v rámci dotazu zazněla informace o tom, že otevření mateřských škol si určí zřizovatel, pokud splní požadavky zadané ministerstvem.
Otázkou zůstává, kdy nám zmíněná metodika dorazí a jaké podmínky zde budou uvedené. Situace je nestálá, změny se dějí každým dnem a nedokážeme teď s přesností určit, kdy se mateřská škola otevře.
O dalších krocích Vás budeme neodkladně informovat. Počítáme také s tím, že prostřednictvím dotazníkového šetření budeme zjišťovat zájem o docházku Vašich dětí do mateřské školy.
Co se týče provozu o letních prázdninách, v plánu bylo mateřskou školu nechat v provozu ve dnech 1. - 10. července 2020 a 17. - 31. srpna 2020. I toto rozhodnutí je závislé na tom, jak se nadále bude situace vyvíjet.
Vím, že jsou dnešní dny obtížné a vývoj pandemie COVID-19 nepředvídatelný. Nejistota v tom, co bude dál, tomu nepřidává. Buďme ale pozitivně naladění. Jednou tato doba skončí a snad nám v paměti zůstanou více ty milé chvilky s našimi dětmi.
V Ševětíně 22.4.2020
Mgr. Jana Schnelzerová

 

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

21. 4. 2020

Vážení rodiče, seznamujeme vás s Harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství:
Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou. Tělesná výuka bude zakázána. Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin. V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka "Koroňák není kamarád!", která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat. Jak mluvit s dětmi o koronaviru najdete na stránkách MŠMT.

 

Procvičování učiva - přijímací zkoušky

16. 4. 2020

Příprava na přijímací zkoušky - Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd

Matematika - videa od Marka Valáška - podrobně rozebrané a vysvětlené úlohy

SCIO - online testy a videokurzy

Státní přijímačky - Informace o státních přijímačkách i tipy na státní přijímací zkoušky 2020 přináší zdarma Nový Amos, který pomáhá žákům a studentům s přípravou na přijímací zkoušky. 

Cermat - ilustrační testy pro přijímací zkoušky

Testy + řešení - na přijímací zkoušky - Nabízíme vám k procvičení krátké testy určené pro domácí přípravu, odpovídající náročností a obsahem požadavkům kladeným na žáky 9. tříd základních škol u přijímacích zkoušek. 

Online testy zdarma

Ostré testy přijímacích zkoušek od roku 2015

 

Informace pro rodiče

29. 3. 2020

Vážení rodiče, pokud budete potřebovat radu ohledně výuky, nebo přístupu do systému ŠKOLA ONLINE, volejte na telefon: 731 909 254.

JSch

 

Zrušení exkurze: Terezín

24. 3. 2020

Z důvodu mimořádného opatření vlády ČR se ruší plánovaná dějepisná exkurze - Terezín a výstup na horu Říp s rotundou Sv. Jiří, která se měla uskutečnit  dne 28. května 2020. Uhrazená platba 800,- Kč bude poslána do 15.4.2020 zpět na váš účet.

Mgr. Eva Rodová

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »