Jdi na obsah Jdi na menu
 


7.tř.: FYZIKA: příklady: rychlost, dráha, čas

25. 9. 2012
 • Sprinter uběhl dráhu 300 m za 34 s. Jakou rychlostí běžel? (8,8 m/s)
 • Cyril uběhl vzdálenost 60 metrů za 9 sekund. Vypočítej jeho rychlost (v metrech za sekundu, pak ji převeď na kilometry za hodinu). (6,67 m/s)
 • Taťána uplavala dráhu 100 metrů za 2 minuty. Vypočti její rychlost (v metrech za sekundu, pak ji převeď na kilometry za hodinu). (0,83 m/s)
 • Cyklista urazí v závodu etapu dlouhou 231 km za 5 hodin a 30 minut. Jakou jel rychlostí? (42 km/h)

 • Cyklisté se vydali na výlet. Cesta do cíle vzdáleného 20 km jim trvala 1 hodinu a 15 minut. Jakou průměrnou rychlostí jeli?
  (20:1,25=16; 16 km/h)
 • Cyklisté se vydali na výlet. Cesta do cíle vzdáleného 36 km jim trvala 1 hodinu a 30 minut. Jakou průměrnou rychlostí jeli?
  (36:1,5=24; 24 km/h)
 • Turisté ušli v rovinatém terénu vzdálenost 3 km za 36 minut. Vypočítej jejich rychlost.
  (3:0,6=5; 5km/h)
 • Cyklista ujel 2 640 m za 5 minut. Jakou jel rychlostí?
 • Cyklisté ujeli na horských kolech náročný úsek dlouhý 14 km za 42 minut. Vypočti jejich rychlost.
  (14:0,7=20; 20 km/h)
 • Cyklista ujel etapu závodu o délce 163,2 km za 4 hodiny 48 minut. Vypočti jeho průměrnou rychlost.
  /163,2:4,8=34; 34 km/h//
 • Dopravní letadlo uletělo vzdálenost 585 km za 1 hodinu 18 minut. Vypočti jeho průměrnou rychlost.
  //585:1,3=450; 450 km/h//
 • Dopravní letadlo uletělo vzdálenost 1430 km za 2,75 hodiny. Vypočti jeho průměrnou rychlost.
  //1430:2,75=520; 520 km/h//
 • Automobil ujel dráhu 238 km za 2 hodiny 48 minut. Jakou průměrnou rychlostí jel?
  //238:2,8=85; 85km/h//
 • Rychlík z Prahy do Plzně ujel dráhu 114 km za 1 h 42 min. Jakou rychlostí jel?
 • Rychlík z Prahy – Smíchov do Sušice ujel dráhu 196 km za 3 h 54 min. Jakou rychlostí jel?
 • Souprava metra ujede vzdálenost 1,4 kilometru mezi stanicemi za 1 minutu a 40 s. Jaká je jeí průměrná rychlost?
 • Český rekord v chůzi na 20 kilometrů je 1 hodina a 42 minut. Jakou rychlostí šla vítězka během závodu? Výsledek zaokrouhli na 1 desetinné místo.
 • V lyžařském závodě na 15 kilometrů dojela vítězka do cíle za 42 minut. Vypočítej její průměrnou rychlost.

 • Vítěz běhu na 400 metrů odstartoval v 10 hodin, 12 minut a 20 sekund a doběhl v 10 hodin, 13 minut a 14 sekund. Vypočítej jeho průměrnou rychlost. //400:54; 7,41 m/s; 26,67 km/h//
 • Rychlík Vihorlat vyjíždí z nádraží Praha - Holešovice ve 20 h 40 minut a do Košic přijíždí v 8 h 16 min. Délka trati je 698 km. Vypočti průměrnou rychlost vlaku.
  //698:11,6=60; 60 km/h//
 • Parník urazil 4 200 km za 4,5 dne. Jakou plul rychlostí?
 • Maratonec uběhl trať 42 195 m za 2 h 13 min 57 s. Jakou rychlostí běžel?

Výpočet dráhy

 • Závodní kůň běží rychlostí 10 m/s. Jakou dráhu urazí za 9 minut?
 • Gepard běží rychlostí 120 km/h. Jakou vzdálenost uběhne za 12 minut?
 • Vlaštovka letí rychlostí 110 km/h. Jakou vzdálenost uletí za 3 hodiny a 30 minut?
 • Vlaštovka letí rychlostí 120 km/h. Jakou vzdálenost uletí za 18 minut?
 • Jak dlouhý je eskalátor v metru, na kterém trvá cesta 3 minuty, jestliže jeho rychlost je 0,7 m/s?
 • Jakou dráhu urazí při rovnoměrném pohybu zvuk ve vzduchu za 1 minutu, je-li rychlost zvuku ve vzduchu 300 m/s. 19,8 km
 • Pes běží rychlostí 42 km/h. Jakou vzdálenost uběhne za 36 minut? (25,2 km)
 • Jak daleko uplave delfín za 1 hodinu a 15 minut, jestliže jeho rychlost je 32 km/h? (40 km)
 • Na opravované silnici byla omezena rychlost jízdy na 70 km/h. Jak dlouhý je tento úsek, jestliže jej automobil projížděl touto rychlostí po dobu 3 minuty?
 • Na opravované silnici byla omezena rychlost jízdy na 40 km/h. Jak dlouhý je tento úsek, projíždělo-li jej auto maximální povolenou rychlostí 3 minuty?
 • Při jízdě přes vesnici jedeme stálou rychlostí 50 km/h přesně 2 min 15 s. Jak dlouhá je vesnice? //1875 m//
 • Při jízdě přes vesnici jedeme stálou rychlostí 50 km/h přesně 3 minuty (0,05 hodiny). Jak dlouhá je vesnice?
 • Auto projíždělo lesním úsekem 12 minut rychlostí 75 km/h. Kolik kilometrů měřila cesta lesem? //15 km//
 • Žaneta jede ze školy na kole rychlostí 24 km/h a cesta jí trvá 18 minut. Jak daleko od školy bydlí?
 • Aleš jede ze školy na kole rychlostí 26 km/h, cesta mu trvá xx minut. Jak daleko od školy bydlí?

 • Hloubka moře se zjišťuje tak, že se vyšle ultrazvukový signál ke dnu moře. Jak hluboké je moře, jestliže se signál vyslaný z lodi vrátil za 4 s? Rychlost zvuku ve vodě je 1500 m/s.
 • Vlak délky 300 m jede přes most stálou rychlostí o velikosti 90 km/h. Od okamžiku, kdy na most vjela lokomotiva, do okamžiku, kdy most opustil poslední vagón, uplynulo přesně 30 s. Urči délku mostu. //450 m//
 • Jakou rychlostí v m/s a km/h projel vlak tunelem, je-li vlak 150 m dlouhý a tunel měří 500 m? Od vjezdu lokomotivy do tunelu a výjezdu posledního vozu z tunelu uplynulo 65 s.
 • V jednom závodě dojela lyžařka do cíle o 1,9 sekundy později než vítězka. Jak daleko byla za vítězkou v okamžiku jejího projetí cílem? Obě závodnice jely rychlostí 21 km/h. //11 metrů//
 • Při sjezdu dosahují lyžaři rychlosti kolem xx km/h. Závodník, který skončil na druhém místě, byl v cíli o 0,3 sekundy později než vítěz. Jak daleko byl za vítězem v okamžiku jeho projetí cílem? Předpokládejme, že oba jeli právě rychlostí xx km/h. ...dokončit...
 • Mezi řidiči se někdy hovoří o důležitém pravidle „dvě sekundy“. V praxi to znamená, že řidič má udržovat od vozidla, jedoucího před ním, tak velkou vzdálenost, kterou by při dané rychlosti urazil právě za 2 s. Zvol rychlosti 36 km/h, 45 km/h, 54 km/h, 63 km/h, 72 km/h, 90 km/h, 108 km/h, 120 km/h, 126 km/h, 144 km/h, 180 km/h. Sestav tabulku, obsahující pro dané hodnoty: rychlost v km/h, tutéž rychlost v m/s a do třetího sloupce urči doporučenou vzdálenost od předchozího vozidla podle pravidla „dvě sekundy“. (převzato z FO)

Výpočet času

 • Za kolik minut dojde chodec jdoucí rychlostí 5 km/h do cíle vzdáleného 3 kilometry? (Výsledek převeď na minuty.)
 • Letadlo letí z Prahy do Košic (vzdálenost 510 km) rychlostí 340 km/h. Kolik minut mu trvá let? 90 min
 • Cyklista jede průměrnou rychlostí 35 km/h. Za jak dlouho ujede úsek v délce 7000 metrů?
 • Cyklista jede průměrnou rychlostí 30 km/h. Za jak dlouho ujede 69 kilometrů?
 • Ve vsi byla omezena rychlost jízdy na 40 km/h v úseku o délce 800 metrů. Jak dlouho projíždělo auto tento úsek, jelo-li maximální povolenou rychlostí?
 • Za jak dlouho projede souprava metra úsek mezi stanicemi o délce 1,2 km, jestliže jede rychlostí 12 m/s?
 • Po mostě délky 250 m jede nákladní vlak stálou rychlostí 36 km/h. Vlak má délku 350 m. Jak dlouho jede po mostě?
 • Za jak dlouho projede celý vlak tunelem, jede-li rychlostí 36 km/h? Délka vlaku je 150 metrů a tunel měří 600 metrů.
 • Jak dlouho bude trvat trénink vytrvalostnímu běžci, má-li v plánu uběhnout 36 km průměrnou rychlostí 5 m/s a 35 minut věnuje rozcvičení?
 • Jak dlouho trvá sanitce cesta k dopravní nehodě, jestliže urazí vzdálenost 18 km průměrnou rychlostí 90 km/h? Čas vyjádři v minutách.
 • Za jak dlouho doletí vrtulník záchranné služby k dopravní nehodě? Musí uletět 55 km průměrnou rychlostí 220 km/h. Čas vyjádři v minutách.
 • Aleš měl při výjezdu na tachometru údaj 96 km. V místě dojezdu ukazoval 160,8 km. Jel průměrnou rychlostí 8 m/s. a) Za jakou dobu ujel vzdálenost změřenou tachometrem? b) Při výjezdu ukazovaly Alešovy hodinky 7 hodin 49 min. Jaký čas měl na hodinkách při dojezdu?

Výpočet průměrné rychlosti

 • Automobil jede 0,5 hodiny rychlostí 90 km/hodinu a 15 minut rychlostí 40 km/h. Jaká je průměrná rychlost automobilu?
 • Cyklista ujede za 1 hodinu a 12 minut 24 kilometrů. Dalších 30 minut jde rychlostí 18 km/h. Jaká je jeho průměrná rychlost?
 • Vlak jede 45 minut rychlostí 80 km/hodinu a 30 minut rychlostí 40 km/h. Jaká je průměrná rychlost vlaku?
 • Turista ujde za 1 hodinu a 20 minut 7,2 km. Dalších 40 minut jde rychlostí 6 km/h. Jaká je jeho průměrná rychlost?
 • Jirka jede na kole na výlet. První úsek jede 30 minut do kopce rychlostí 16 km/h, potom 10 minut sjíždí z kopce rychlostí 30 km/h a nakonec jede po rovině 20 minut rychlostí 24 km/h. Jakou jede průměrnou rychlostí?
 • Cyklista stoupá na horskou prémii rychlostí 18 km/h. V následujícím stejně dlouhém sjezdu je jeho rychlost 72 km/h. Vypočítej průměrnou rychlost cyklisty na celé dráze. (vp = 29 km/h)
 • Urči průměrnou rychlost automobilu, jenž jednu polovinu dráhy urazí stálou rychlostí 72 km/h a druhou polovinu pak rychlostí 90 km/h. (vp = 80 km/h)
 • Lyžař jede do mírného kopce stálou rychlostí 8 km/h a po stejné trase se vrací zpátky stálou rychlostí 18 km/h. Jaká je jeho průměrná rychlost? (cca 11 km/h)
 • Automobil urazil 30 km za 30 min, potom zbylých 6 km za 18 min. Vypočti průměrnou rychlost automobilu na celé trase.
 • V sobotu se konečně ukázalo sluníčko, a tak se Vojta vydal na první letošní jízdu na kole. Hned za domem jel polní cestou. Ta byla ale celá rozmáčená a zablácená, proto se po ní pohyboval rychlostí jen 7,2 km/h. Jízda po polní cestě mu zabrala 20 minut. Potom se naštěstí dostal na asfaltovou cestu, po které už se pohyboval rychlostí 18 km/h. Po této cestě se vrátil domů. Na asfaltové cestě Vojta strávil 40 minut.

a) Jakou vzdálenost ujel Vojta po zablácené polní cestě? Odpověď: Po zablácené cestě urazil vzdálenost _____ km. b) Jakou průměrnou rychlostí se pohyboval Vojta během celé jízdy? Odpověď: Vojtova průměrná rychlost za celou dobu pohybu byla _____ km/h. (převzato z FyzIQ)

 • Zorka jezdí s maminkou za tetou do městečka, vzdáleného po silnici 65 km; z této trasy jede 25 km v uzavřených obcích střední rychlostí 50 km/h, zbylá část trasy vede mimo obce. Přitom celou cestu zvládnou přesně za hodinu. Jakou rychlostí musí jet automobil po trase mimo obce, aby to Zorka s maminkou stihly? (převzato z FO)
 • Automobil ujel za 10 minut 2,1 km a za dalších 5 min 240 m. Jaká je jeho průměrná rychlost za 15 minut? Výsledek zaokrouhlete na 2 desetinná místa a určete správnou odpověď.